Редакциялық кеңес

You are here

Редакциялық кеңестің төрағасы:
М. БЕКЕТАЕВ
Қазақстан Республикасының Әділет министрі
 
Редакциялық кеңес төрағасының орынбасары:
З. БАЙМОЛДИНА
Қазақстан Республикасы Әділет министрінің орынбасары, заң
ғылымдарының кандидаты, профессор
 
Ә. ӘДІЛХАНОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халықаралық экономикалық интеграция бойынша жобаларды сараптау департаментінің директоры
 
Б. АТАҒАЗИЕВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Тіркеу қызметі және заң қызметін ұйымдастыру департаментінің директоры
 
Х. БЕКІШЕВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу департаментінің директоры
 
М. БЕРЕКЕТОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Халықаралық құқық және ынтымақтастық департаменті директоры
 
С. ЕРСЕЙІТОВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заңға тәуелді актілер департаментінің директоры
 
Р. ЖАНТАСОВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» Республикалық мемлекеттік кәсіпорны директорының орынбасары
 
Е. ИБРАЕВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот актілерін орындау департаментінің директоры
 
Д. ИГЕМБАЕВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Заңнама департаментінің директоры
 
Н. ИТЕМГЕНОВ
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Сот сараптамалары орталығы» Республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны директоры
 
А. КЕНЖАЛИЕВА
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Мемлекеттік қызметті мониторингтеу және ішкі әкімшілендіру департаментінің директоры
 
Н. ПАН
Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Зияткерлік меншік құқығы департаментінің директоры
 
А.ТУКИЕВ
«Қазақстан Республикасының Заңнама институты» Мемлекеттік мекемесінің директоры